Build PC

Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3 Cấu hình 4 Cấu hình 5
CPU - Bộ xử lý
icon cpu
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
CPU - Bộ xử lý cũ
icon cpu
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Mainboard - Bo mạch
icon mainboard
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Mainboard - Bo mạch cũ
icon mainboard
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
RAM - Bộ nhớ trong
icon ram
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ram - Bộ nhớ trong cũ
icon ram
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
SSD, HDD - Ổ cứng
icon ssd card
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
SSD, HDD - Ổ cứng cũ
icon ssd card
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
VGA - Card màn hình
icon vga
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
VGA - Card màn hình cũ
icon vga
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
PSU - Nguồn
icon power supply
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
PSU - Nguồn cũ
icon power supply
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Case - Thùng máy
icon case
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Heatsink - Tản nhiệt
icon heatsink
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Màn Hình Máy Tính
icon desktop
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Màn hình máy tính cũ
icon desktop
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Bàn Phím
icon keyboard
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Chuột
icon left click
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Pad - Lót chuột
icon pad mouse
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Tai nghe
icon headphones
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Loa
icon speaker
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Bàn Gaming
icon desk
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ghế Gaming
icon gaming chair
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Ghế công thái học
icon ergonomic chair
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
Webcam
icon webcam
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn